Leküm Diniküm Veliyedin 6

600 sayfa karton kapak İlahi mesajı bir tarafa bırakıp gelenek, görenek, bid’at, hurafe, diğer inançların etkilerine İslam düşmanlığı da eklenince ortaya çıkarılan “uydurulan din” yerine “indirilen din” algısıyla dini konularda görüş beyan eden kişilere ilk olarak dini anlamadaki yöntemlerini sormanızı; “Dinin kaynağı nedir?” sorusuna verdikleri cevapları öğrenmenizi, sonra bu kişilerin bu soruya verdikleri cevaplar ile (yöntemleriyle) çelişip çelişmediklerini kontrol etmenizi öneriyorum. Allah’ın dinini; geleneklerin üzerine değil, KUR’AN-I KERİM’in üzerine kurmanızı ısrarla öneriyorum. Bu sitede dinin kaynağı olarak neden yalnızca KUR’AN-I KERİM’İ benimsememiz gerektiğini, Kur’an-ı Kerim’de geçmeyen hususların neden İslam’ın evrensel hükümleri olamayacağını araştırmalarla, makalelerimle,ortaya koyduğum eserlerimle bölüm bölüm aktarmaya çalışacağım. Ayrıca dine mal edilen ve dinin kesin bir hükmü sanılan birçok hususun; Kur’an-ı Kerim’de yer almadığını ve bu yüzden bunlara dinsel bir anlam yüklemenin hatalı olduğunu arz edeceğim. Yani Kur’an-ı Kerim’e giderek dini yeniden tanıyacağız. Sitedeki her bir harfi “eleştirel mantıkla” okumanızı tavsiye ediyorum.Zira, doğru ve dinin tek kaynağı olan Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim’dir. Buradaki fikirlerim de ancak Kur’an-ı Kerim’e uyduğu ölçüde doğrudur.

ÖNSÖZ

GİRİŞ (Allah Beşer ile konuşuyor)

KUŞATMAYI KUR’AN-I KERİM İLE YARMAK

KUR’AN’DA ANLATIM SANATI

KUR’AN’DA GEÇEN DEYİMLER

KUR’AN-I KERİM’DE “HAYIR” SESLERİ !

KUR’AN-I KERİM’İN DİN ALGISI

KUR’AN-I KERİM’İN İLK AYETİ ÜZERİNE

MATERYAL-DİN İLİŞKİSİ VE EŞYA DİNİ

KUR’AN-I KERİM GÖZÜYLE MÜNAFIK

 • Nifak ( Bozuk Davranış )

KIYAM VE KIYAMET

 • Kıyamet Süresi 16-19. Ayetler

 • Kıyamet ve Alamet

KUR’AN-IKERİM’DE DİN ADAMI ELEŞTİRİLERİ

 • Ruhban

 • Ahbar

 • Haman

 • Rabbaniyyun

 • İslam’da Ruhbanlık Eleştirisi

 • Sebillullah ve Günümüz Dindarları

 • Yalnızca Allah’tan İstemek

KUR’AN-I KERİM IŞIĞINDA “ECEL” KAVRAMI

 • Tecil

 • Ecel-i Müsemma

 • Yer, gök ve tüm canlılar için Ecel Vardır

 • İnsanın eceli ve Ölümü

 • Savaştan ve Ölümden kaçmak ne kazandırır?

 • Ecelin değişip değişmeyeceği

 • Bazı ayetlerin yanlış anlaşılması

İNSANI İNSAN YAPAN EYLEM ; TEFEKKÜR

ÖRTÜNME VE BAŞÖRTÜSÜ

 • Örtünmenin tarihi

 • İslam’daki Örtünme ve Amacı

 • Giyim ve Kuşamı belirleyen ayetler

 • Kadınların saçları ziynet midir?

 • Kadınların sesi ziynet midir?

KÖLELİK VE İSLAMİYET

KUR’AN-I KERİM’DE TEVBE KAVRAMI

 • Tevbenin zamanı ve Tevbenin İşe yaramayanı

 • Mağfiret – İstiğfar

KUR2AN-I KERİM IŞIĞINDA “ZİNA” KAVRAMI

 • Nişanlıların ilişkisi

 • Zinanın zararları

 • Tevrat’ta Zinanın Cezası

 • İncil’de Zinanın cezası

 • İslam’da Zinanın cezası

 • Eşcinsel erkeklerin cezası

 • Eşcinsel kadınların cezası

KUR’AN IŞIĞINDA SALAVAT GETİRMEK NEDİR? NE OLMALIDIR?

VEKALET, VEKİL VE TEVEKKÜL KAVRAMLARI ÜZERİNE

CİNN NEDİR? CİNN KAVRAMI VE KUR’AN-I KERİM’DEKİ CİNN KAVRAMI

 • Halk Kültürüne göre Cin

 • İns, İnsan

 • İnsan ve Cinn’nin yaratılışı

 • Kur’an’da Cinn

 • Cinn kavramının geçtiği yerler

 • Hz Süleyman Peygamber’in Cinleri

 • Peygamberimizi dinleyen cinler

 • Cinlerin bahsettiği cinler

 • İns ve cinn kalıbı

ALLAH’TAN KORKMALI MIYIZ ?

 • Kur’an-ı Kerim ışığında Korku ve Takva

 • Eğitimde korku

 • Allah korkusu

 • Haşyetullah

 • TAKVA

 • Kavram olarak Takva

 • Takvanın anlamdaşları

 • Birr

 • Birr’in kapsamı

 • Takvanın zıddı kavramlar

 • Fücur, füccar

 • Takvanın boyutları ve takvanın aşamaları

 • İman ve amel ilişkisi

 • Takvanın Önemi

 • Takvanın kazandırdıkları

 • Takvanın Dünyada kazandırdıkları

 • Takvanın Ahirette kazandırdıkları

MELE-İ A’LA

 • Gökten Kovulma

 • Şihab

 • Lems

 • El’an ( Şimdi)

 • Kulak Hırsızlığı yapan şeytanlar

 • Burc

 • Şeytan-ı Racim ve Şeytan-ı Marid

 • Marid

 • ANKEBUT ( Dişi Örümcek )

CUMA NAMAZI ÜZERİNE

 • Cum’a ( Yerel Gündem Toplantısı )

 • En hayırlı salat ; Cuma

 • Salat-ül Vusta nedir?

 • Kur’an en yararlı, en hayırlı salatı bildirmiştir !

 • Yevm’ul Cuma

 • Fıkıh Kitaplarına göre Cuma’nın şartları

 • Kadınlara yapılan zulüm

SANA NEYİ İNFAK EDECEKLERİNİ SORIYORLAR ? DE Kİ…

KUR’AN-I KERİM IŞIĞINDA DOĞUM KONTROLÜ VE KÜRTAJ

BİREYCİLİK, TOPLUM VE PAYLAŞIM

GAYB KAVRAMINA KUR’AN GÖZÜYLE BAKIŞ

 • Melek, şeytan, cin, ruh

 • Nedir İnsanoğlunun aradığı?

CEHENNEM

 • Herkes Cehenneme girecek mi?

 • Havl

 • Günahkar Müslümanların ahiretteki hali ne olacak ?

 • Cennet ve Cehennem ebedi midir?

 • Cehennem ebedi ama azap süreli midir?

 • Kur’an’daki cehennem tehditlerini doğru okumak

KUL HAKKI İLE HUZURA GİTMEK

KUR’AN’A BİR DE BU GÖZLE BAKIN

GECE VE GÜNDÜZÜN GÜÇLERİ

FİRAVUN KİMDİR ?

BÜYÜK GÜNAH NEDİR?

ORUCA FARKLI BİR BAKIŞ

KISAS NEDİR? NE DEĞİLDİR?

KARUN’UN KISSASI

MESCİD-İ DIRAR YAPILANMALARI

 • Günümüz Camileri

6 YERDE GEÇEN LUT KISSASI NE ANLATIYOR?

LANETLİ TOPLUM YAPISI

LAT, UZZA, MENAT

HÜMEZE VE LÜMEZE

HITAN ( SÜNNET OLMA )

HIRSIZLIK

 • Hırsızlığın Cezası

 • Hırsız kimdir?

ADEM KISSASINA FARKLI BİR BAKIŞ

DİRİLER İÇİN TEVHİD KAVRAMI

ÖLÜ ŞEHİRLERİN DİRİLİŞİ

DABBET’ÜL ARZ ; YERYÜZÜNÜN DİLE GELMESİ

SİHİR VE HARUT İLE MARUT

TALUT VE CALUT KAVRAMLARINA FARKLI BİR BAKIŞ

ZUHRUF 36; RAHMAN’IN ZİKRİNİ GÖRMEME

ASHAB-I MEYMENE VE ASHAB-I MEŞ’EME

GÜÇLÜKTEN KOLAYLIĞA

İBRAHİM’İN KELİMELERİ

İNTİZAR VE İNZAR

KUR’AN-I KERİM MEALLERİNİ NASIL OKUMALIYIZ ?

 • Meal nedir?

 • Okumak nedir?

 • İnsan ne için okur?

 • İnsan neyi okumalıdır?

 • Kur’an-ı Kerim hakkında

 • Kur’an-ı Kerim’i nasıl okumalıyız?

 • Kur’an-ı Kerim’i nasıl anlamalıyız ?

 • Kur’an’da Kur’an

 • Kur’an-ı böyle anladılar

KUR’AN-I KERİM FİHRİSTİ

KUR’AN-I KERİM’DE HANGİ KONU HANGİ AYETTE GEÇİYOR?

(Alfabetik Sıra , tüm konular )

KUR’AN-I KERİM’İN NÜZUL ( İNİŞ ) SIRALAMASI

KAYNAKÇA

 • Yararlanılan Mealler

 • Yararlanılan Kaynaklar