Leküm Diniküm Veliyedin 5

500 sayfa karton kapak İlahi mesajı bir tarafa bırakıp gelenek, görenek, bid’at, hurafe, diğer inançların etkilerine İslam düşmanlığı da eklenince ortaya çıkarılan “uydurulan din” yerine “indirilen din” algısıyla dini konularda görüş beyan eden kişilere ilk olarak dini anlamadaki yöntemlerini sormanızı; “Dinin kaynağı nedir?” sorusuna verdikleri cevapları öğrenmenizi, sonra bu kişilerin bu soruya verdikleri cevaplar ile (yöntemleriyle) çelişip çelişmediklerini kontrol etmenizi öneriyorum. Allah’ın dinini; geleneklerin üzerine değil, KUR’AN-I KERİM’in üzerine kurmanızı ısrarla öneriyorum. Bu sitede dinin kaynağı olarak neden yalnızca KUR’AN-I KERİM’İ benimsememiz gerektiğini, Kur’an-ı Kerim’de geçmeyen hususların neden İslam’ın evrensel hükümleri olamayacağını araştırmalarla, makalelerimle,ortaya koyduğum eserlerimle bölüm bölüm aktarmaya çalışacağım. Ayrıca dine mal edilen ve dinin kesin bir hükmü sanılan birçok hususun; Kur’an-ı Kerim’de yer almadığını ve bu yüzden bunlara dinsel bir anlam yüklemenin hatalı olduğunu arz edeceğim. Yani Kur’an-ı Kerim’e giderek dini yeniden tanıyacağız. Sitedeki her bir harfi “eleştirel mantıkla” okumanızı tavsiye ediyorum.Zira, doğru ve dinin tek kaynağı olan Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim’dir. Buradaki fikirlerim de ancak Kur’an-ı Kerim’e uyduğu ölçüde doğrudur.

ÖNSÖZ

GİRİŞ

İNSAN VE DÜNYA YAŞAMIMIZ

 • İnsan ve DÜNYA

 • İnsan ve Dünya Hayatının anlamı

 • İnsan kavramının Kur’ana göre tarifi ve tanımlanması

 • İnsanın biyolojik yaratılışı

 • Adem Kıssası Analizi ve İnsanın Fuad,Basar ve sem’a ile donatılması

 • İnsanın Adem formunda yaratılış anlamı

 • Adem formuna geçirilmiş İnsanın nefs yönünün yaratılışı

 • Negatif Potansiyeller

 • İnsan ve dünya hayatının anlamı bağlamında güvenmek veya güvenmemek

 • Fuad , Basar, Sem’a

 • Fuad,Basar,Sem’a kullanarak Hak önermeye Ulaşmak

 • İnsanın imtihanı ve imtihanın özellikleri

 • Dünya hayatının anlamı ve dünya hayatının koordinatları

 • Genel Değerlendirme ve Sonuç

 • İNSANIN DÖRT ZİNDANI

KUR’AN-I KERİM’E GÖRE MÜSLÜMAN VE SORUMLULUKLARI

 • Yaratan- Yaratılan İlişkisi bağlamında Sorumluluk

 • İnsan ve Sorumluluk

 • İnsan- Allah İlişkisi

 • İnsan- Allah İlişkisinin boyutu

 • Allah’a İbadet etmek

 • Dua etmek

 • Şükür

 • En güzel örnek Hz Peygamber(sav)’e tabi olmak

 • Allah’ın dinini tebliğ etmek

 • İnsan-Sosyal Çevre İlişkisi bağlamında Sorumluluk

 • İnananlarla olan ilişkilerde sorumluluk

 • İyi Örnek olmak

 • İyiliği emretmek, kötülükten sakındırmak

 • Ahde vefa, sözünde durmak

 • Maddi-manevi yardımda bulunmak ( İnfak )

 • Tevazu göstermek, Kibirden sakınmak

 • Güvenilir Olmak

 • Adaletli olmak, Zulümden sakınmak

 • Farklı İnanç gruplarıyla ilişkilerde Sorumluluk

 • İnsan-Doğa (Tabiat)ilişkisi bağlamında sorumluluk

 • İnsan- Doğa İlişkisi

 • Doğanın İnsan Emrine Verilmesi (Teshir )

 • Doğanın kutsal bir varlık olarak algılanması ( Tesbih )

 • Ekolojik dengeyi korumak

 • İnsana verilen doğayı imar görevi ( Halifelik )

 • Sonuç

DİNİMİZİ SORGULAMAK

İSLAM’IN RİTÜELLERİ

 • Hacc

 • Namaz

 • Abdest

 • Ezan

 • Oruç

 • Kurban

 • Domuz Eti

 • Cenaze

KURAN-I KERİM’E GÖRE ÜSTTEKİLER VE ALTTAKİLER

 • Kur’an-ı Kerim’de geçen Üsttekiler ve alttakiler kavramları

 • Ağniya

 • Mele’

 • Mutref

 • Müsrif

 • Kaniz

 • Murabi

 • Cev’an

 • Fukara

 • Mesakin

 • Bais

 • Mumliğ

 • Müsrim

 • Mahrum

 • Muhtaç

 • Sail

 • Yetim

 • İbn’us Sebil

 • Ğarim

 • Rigab

 • Amil

 • Uzera

 • Fetayati’l Biga

KURAN’I “KERİM” GÖZLE OKUMAK

İLMİN KAYNAĞI

 • Vahyin Öğretimi

 • İlk Eğitim

 • Nimetler

VE RAHMAN EŞİĞTLİĞİ TAKDİR ETTİ

AİLE; VAHDETİN ÇEKİRDEĞİ

 • Boşanma ve Nikâh

 • Talak ( Erkeğin Boşama Hakkı )

 • İddet İçinde Boşama

 • Şahit Bulundurma

 • İddeti sayma görevi

 • Kadının evden çıkmaması ve çıkarılmaması

 • Hududullah ( Allah’ın koyduğu sınırlar )

 • Eşine dönme kararı

 • Talak’ın sayısı

 • Üç talak konusu

 • Nebimizin dönemi

 • Sahabe dönemi

 • Fukaha Dönemi

 • İftida ( Kadının boşama hakkı )

 • Nikâh’ın denetlenmesi

 • Hanefi Mezhebinin delilleri

 • Maliki, Şafii Ve Hanbelilerin delilleri

 • Zahiri mezhebinin delilleri

 • ÇİFTER ÇİFTER YARATTIK

TERAZİNİN İKİ KEFESİ

 • Öyleyse gerçekte sorun nedir?

ÖN YARGI ve ÖN BİLGİ ÜZERİNE

RESULLERİN RÜYALARI

HAC 11 VE 16. AYETLERİN AÇIKLANMASI

( Şirkle İman arasındaki kararsızlık)

 • Geleneksel Yöntem

 • Kur’an-ı Kerim’in Yöntemi

DİN GÜNÜ NEDİR BİLİR MİSİN ?

DAĞLARI BİLE KORKUTAN EMANET

MİSAK’INIZIN FARKINDA MISINIZ ?

İSLAM DİNİ’NİN SOSYALLİĞİ

İSLAM NEDEN VAR ?

 • Mülk

 • Mucize

 • Mevzu

EGEMEN İSLAM KÜLTÜRÜNDEKİ ESTETİK YOKSUNLUĞU ÜZERİNE

İSLAM ALGIMIZ NE KADAR İSLAMİ

BİR ELİME AY’I BİR ELİME GÜNEŞİ VERSENİZ !

HANGİNİZ MUHAMMED ( SAV ) ?

KURUM BAĞLAYAN SİSTEMLER

BİR DİN HAYATTAN NASIL ÇEKİLİR?

SAĞDAN VE SOLDAN KOŞAN BÖLÜKLER

BAKARA ( Borsanın Simgesi)

 • Müteşabihin Tevili

KUR’AN-I KERİM’E GÖRE KIRAAT

KURAN-I KERİM’DE SAĞ-SOL VAR MIDIR?

KISSALARI BİR DE BU GÖZLE OKUYUN !

 • Asa ile taştan on iki pınarın fışkırması

 • Taş

 • Darb

 • Ayn

 • Hz Yusuf’un gömleği ve babasının gözleri

 • Ateşte Yanmama

 • Konuşmak, konuşmamak ve konuşamamak

 • Elini koynuna sok

 • Asa ve ipler

 • Asa ile Denizin yarılması

 • Bahr

 • Yemm

 • Hz Musa’nın asası

 • Asa mucizesi (!)

 • Asa

 • Çoban Asası

 • Yılana dönüşen asa

 • Hayye

 • Ejderhaya dönüşen asa

 • Sü’ban

GÜVENLİ BELDE – İYİ İNSAN İLİŞKİSİ

ESKİLERİN MASALLARI

ÇOĞUNLUĞUN HÜSRANI

 • İnsanların çoğu İlahi vahye İman etmezler

 • İnsanların çoğu akıl nimetini kullanmazlar

 • İnsanların çoğu kaba ve nezaketten yoksun yaşarlar

 • İnsanların çoğu şirk içinde yaşarlar

 • İnsanların çoğu şirksiz iman etmezler

 • Müşriklerin çoğu iman etmez, fasıklığı tercih ederler

 • İnsanların çoğu Allah’a iman etse bile ahirete iman etmezler

 • İnsanların çoğu gafildirler

 • İnsanların çoğu şükredici değildir

 • Ehl-i Kitabın çoğunluğu fısk içindedir

EHL-İ KİTAP KİMDİR ?

 • Öznel anlamı

 • Nesnel anlamı

TÖVBE 34. AYET VE HZ EBUZER

VAY ONLARIN HALİNE

SAHTE İLAHLAR VE NEDENLERİ

İSLAMİYET ÖNCESİ İNANÇ SİSTEMLERİ, ÖĞRETİLER VE DİNLER

 • İnanç

 • Totemcilik

 • Canlıcılık, Ruhçuluk ( Animizm )

 • Şamanizm

 • Budizm

 • Zerdüştlük

 • Manihaizm

 • Türkler ve Semavi Dinler

 • Musevilik

 • Hıristiyanlık

İSLAMİYET ÖNCESİ İNANÇ SİSTEMİNE BAĞLI KÜLTLER

 • Put, fetişler

 • Kült

 • Atalar kültü

 • Gök tanrı kültü

 • Tabiat kültleri

İSLAMİYET ÖNCESİ ADET, İNANÇ VE PRATİKLER

 • Ölüm ve Ölüler kültü

 • Sihir ve Büyü

 • Falcılık ve Kehanet

 • Şekil- Don değiştirme

 • Tanrının İnsan şeklinde görünmesi

 • Bayram, tören ve ayinler

 • Tenasüh İnancı

 • Yada taşı ve yağmur tılsımları

 • Havada Uçma

DİNDARLIĞIN DEĞİŞEN YÜZÜ

 • 1.Bölüm

 • Tüketim bağlamında dindarlığın dönüşümü

 • Bireyselleşen dindarlık söylemi

 • 2.Bölüm

 • Dindar ve Bilgi kaynağı

 • Dindarlığın değişen yüzü

 • Dinin popülerleşmesi

 • Popüler kültür araçlarının dini hayata dahil olması

5.CİLT SONUCU

Kur’an-ı Kerim’in Nüzul ( İniş ) Sıralaması

Kur’an-ı Kerim Fihristi

KAYNAKÇA