Leküm Diniküm Veliyedin 2

356 sayfa karton kapak İlahi mesajı bir tarafa bırakıp gelenek, görenek, bid’at, hurafe, diğer inançların etkilerine İslam düşmanlığı da eklenince ortaya çıkarılan “uydurulan din” yerine “indirilen din” algısıyla dini konularda görüş beyan eden kişilere ilk olarak dini anlamadaki yöntemlerini sormanızı; “Dinin kaynağı nedir?” sorusuna verdikleri cevapları öğrenmenizi, sonra bu kişilerin bu soruya verdikleri cevaplar ile (yöntemleriyle) çelişip çelişmediklerini kontrol etmenizi öneriyorum. Allah’ın dinini; geleneklerin üzerine değil, KUR’AN-I KERİM’in üzerine kurmanızı ısrarla öneriyorum. Bu sitede dinin kaynağı olarak neden yalnızca KUR’AN-I KERİM’İ benimsememiz gerektiğini, Kur’an-ı Kerim’de geçmeyen hususların neden İslam’ın evrensel hükümleri olamayacağını araştırmalarla, makalelerimle,ortaya koyduğum eserlerimle bölüm bölüm aktarmaya çalışacağım. Ayrıca dine mal edilen ve dinin kesin bir hükmü sanılan birçok hususun; Kur’an-ı Kerim’de yer almadığını ve bu yüzden bunlara dinsel bir anlam yüklemenin hatalı olduğunu arz edeceğim. Yani Kur’an-ı Kerim’e giderek dini yeniden tanıyacağız. Sitedeki her bir harfi “eleştirel mantıkla” okumanızı tavsiye ediyorum.Zira, doğru ve dinin tek kaynağı olan Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim’dir. Buradaki fikirlerim de ancak Kur’an-ı Kerim’e uyduğu ölçüde doğrudur.

 1. ESERİN İÇERİĞİ

  İÇİNDEKİLER

  DİNİN KAYNAĞINI BELİRLEMEK

  Dinin kaynağını belirlemek için ne yapmalıyız?

  Peygamberlerin görevleri

  İslam tarihinde Akılla taklidin mücadelesi hep var olmuştur

  Kur’an-ı Kerim Yetersiz ve anlaşılmaz mıdır?

  İSLAM’DA DİNİ BİLGİNİN TOPLUMSAL BAĞLAMI

  Din ve Toplumsallık

  Vahiy ve toplumsal Şartlar

  Dini bilginin toplumsallığı

  Dini Bilgide Toplumsal izler

  Dinin Yorumunda toplumsal etkenler

  KUR’AN-I KERİM’İ ANLAMAK

  Allah’a yaptığımız saygısızlık

  Kur’an-ı Kerim’i sadece Din adamı anlar İnancı

  Kur’an-ı Kerim’i anlayamayız İnanışı

  Kur’an-ı Kerim’i gereğince anlamamanın önündeki engeller

  – Kur’an niçin gönderildi?

  – Kur’an-ı Kerim yeterince açık mıdır?

  – Kur’an-ı Kerim’i başka kaynaklara göre anlamaya çalışmak

  – Âlimlerin Görüş ve düşüncelerini Ölçü almak

  Kur’an-ı Kerim’in anlaşılmasındaki en büyük engel

  Kur’an-ı Kerim’in anlaşılmasına dair bazı öneriler

  Kur’an-ı Kerim’e bütüncül değil, parçacı anlayışla yaklaşmak

  Kur’an-ı Kerim’de Bilime konu edilen ayetler, kıssalar ve örnekler

  – Bilime konu edilen ayetler

  – Kıssalar

  – Örnekler

  Kur’an-ı Kerim’de kaç ayet vardır?

  Kur’an-ı Kerim’e abdestsiz dokunulur mu?

  Kur’an-ı Kerim’i okumak

  HADİS VE SÜNNET

  Hadis Bölümü

  Hadis Faaliyeti ne zaman başladı?

  Ehl-i Sünnet ve Küttüb-ü Sitte

  – Buhari

  – Müslim

  – Nesai

  – Ebu Davud

  – Tirmizi

  – İbn-ü Mace

  Buhari Hadis Kitabı Tenkidi

  Hadis Kalburcuları

  HADİSLERİN VE SÜNNETİN İNCELENMESİ

  Hadisler neden bu kadar çok?

  Hadisler Dinin kaynağı olsaydı din eksik mi olurdu?

  Hz Peygamberin yazımını yasakladığı hadisler nasıl kitaplara dönüştü?

  Sahabenin hatasızlığının hadis naklindeki zararları

  Mana ile hadis naklinin getirdikleri

  Hadisler nasıl nakledildi?

  Bu fikirleri ilk ben söylemiyorum

  Esbab-ı Nüzul hadisleri nedir?

  Piyasadaki Kur’an-ı Kerim Tefsirlerinin kaynağı ne?

  Kur’an-ı Kerim’den sonra hangi hadise iman etmeliyiz?

  Peki “sahih” hadisleri ne yapmalıyız?

  Daha evvel bu konuları kimse akıl edemedi mi?

  Dört halife neden tek bir hadis yazdırmadı?

  Meşhur Sahabeler Ömür boyu hadis nakli ile savaştı

  Dine sokulan İlaveler ve Hadislerin Uydurulma sebepleri

  – Dini bozmak için kasıtlı uydurmalar

  – Siyasi ayrılıklar ve İktidar olmak için uydurulanlar

  – Dini eksik zannedip kendince “dini kurtaranların” uydurmaları

  – Dini “sevimli” kılmak için uydurmalar

  – Mezhep ve kendi fikirlerini doğru çıkarmak için uydurmalar

  – Zorlama altında ve İktidar gücü ile baskı uygulayarak uydurmalar

  – Maddi çıkar elde etmek için uydurmalar

  – Manevi çıkar elde etmek ve halk gözünde sevilmek için Uydurmalar

  – Gelenek ve göreneklerini dinselleştirmek için uyduranlar

  – İslam Dinine geçen diğer din mensuplarının Uydurmaları

  Hadislerin Dine yaptığı eklemeler

  – Namaz Sevabı artırma

  – Şeytan sol elle mi yemek yer?

  – Çocuk doğunca ne yapmalı?

  – Kara köpekleri şeytandır, öldürün!

  – Gümüş yemek takımlarında yemek yenilmez!

  – Tazminat

  – Kadınlar Sünnet Olsun mu?

  – Cennetteki ağaç, kâfirin dişi, Ümmetin fakirleri

  – Deve eti yiyen abdest mi almalıdır?

  – Bir namazla kurtulun!

  Bu hadisler bu Din-i Mübin’e kaynak olur mu?

  Hadislerin yarattığı çelişkiler

  Hadis ve Kur’an çelişkileri

  – Allah’a bacak atfetmek

  – Allah’ın elleri olur mu?

  – Din değiştiren öldürülmeli mi?

  – Ölenin arkasından ağlamak

  – Ah şu kadınlar

  – Hz Peygamber Zalim miydi?

  – Mirasta Vasiyet Olmalı mı?

  – Ressamlara büyük azap

  – Erkekler altın takıp, ipek giyemez mi?

  – Depremleri bir balık mı yapıyor?

  Hadislerin Kendi aralarındaki çelişkileri

  – Oruçlu iken kan aldırmak

  – Tuvalet ihtiyacında kıbleye dönmek

  – Oruçlu iken eşini öpmek

  – Aynı namazı iki kez kılmak

  – Ayakta abdest bozmak

  – Suyu ayakta içmek

  – Hayızlı kadının camiye girmesi

  – Hac’ da ihramlı olanın evlenmesi

  – Erkeklerin baldırı

  – Ölü hayvanın derisi

  Akla Mantığa uymayan hadisler

  – Yeryüzü balığın sırtında mı?

  – Allah = Zaman mı?

  – Hz Musa Azrail’i kör etti mi?

  – Peygamberimiz hiç zalim olur mu?

  – Tekbir getirin yangın sönsün

  – Hz Peygamber’e saygısızlık

  – Kadınların cerahat yalaması

  – Bir keçi Kur’an ayetini nasıl yedi?

  – Hacer-ül Esved

  – Cennet bu kadar mı kolay ?

  Hadislerin kendi arasında çelişmesi

  – Hz Peygamber Hadis yazımını yasaklamıştı

  Dinin tek kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir

  Hadislere göre hadislerin yok edilmesi gerekiyor

  Bu kadar hadisleri kim ve hangi amaçla uydurdu?

  Emeviler Döneminde Onların iktidarı için uydurulan hadisler

  İsrailiyat ve Meşhur hadis uydurucuları

  Mesihhiyat ve Meşhur hadis uydurucuları

  Hadislerdeki sanat Düşmanlığı

  Arap Kavminin ön plana çıkarmak ve Türkler hakkında yapılan uydurmalar

  Arapçanın kutsallaştırılması

  Arap Olmayanlar ile evlenmek

  Türkleri Övmek ve yermek için Uydurulan hadisler

  Arapçı ve Kavmiyetçi Din anlayışı

  İslam Medeniyeti Arap Medeniyeti Değildir

  – Naci Ma’ruf ve Eseri

  – Ma’ruf’un görüşlerinin Tenkidi

  – İslam Medeniyeti

  Emeviler, Abbasiler ve diğer tarihi sebepler

  – Emeviler ile başlayan dine ilaveler onlardan sonra da sürdü

  – Emeviler Döneminde yazılan ve Hakk’ı haykıran; İRCA

  Tüm yönleri ile KERBELA olayı

  SÜNNET KAVRAMI

  Arap adetlerinin sünnet başlığı ile kabul edilmesi

  Binlerce Sahabenin dinlediği Veda Hutbesi bile çelişkili

  Kur’an-ı Kerim Sünneti de kapsar

  Ümmetin sünnetine tabi olmak

  Hz Peygamber’e itaat etmek ne demektir?

   “Elçi” kelimesinin kullanılması her şeyi açıklıyor

   “Muhammed” isminin Kur’an-ı Kerim’deki kullanılış tarzı

  Hz Peygamber Kur’an-ı Kerim’le evrensel hükümler getirdi

  Hz İbrahim’in hadisleri yok muydu?

  Kur’an-ı Kerim ayetlerinde anlatılanlara uymak Hz Peygamber’e uymaktır

  Hz Peygamber bile hatalarından kaynaklı Kur’an-ı Kerim’de uyarılmıştır

  Kur’an-ı Kerim’in bir benzeri yoktur

  Hikmet Kur’an-ı Kerim’dedir

  Elçi ve Emir sahibi Dinin sahibi olur mu?

  Allah’a itaat = Kur’an’a itaat = Hz Peygamber’e İtaat

  Hz Peygamber’in ilahlaştırılması

  Peygamberleri yarıştırma

  Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de Hz Peygamber’e Övgüleri

  Allah elçisi kıl değil A’kıl bırakmıştır

  Allah sevgili Edinir mi ?

  Âlemlere rahmet olan nedir?

  Hıristiyan ve Museviler bizim için birer ibrettir

  Dine en büyük zararı sahtekâr din adamları vermektedir

  İncil ve Tevrat’ta Hz Peygamber’e dair işaretler

  Kutsi Hadis Kavramı

  ÜMMETİN KANAYAN YARASI; MEZHEPLER

  Dinde Bölünme ( Mezhepleşmek )

  – Hizip / Mezhep / Ahzap

  – Denk Tutma

  Mezhep İmamlarına bakış

  – Ebu Hanife

  – İmam Malik

  – İmam Şafii

  – Ahmed İbn- Hanbel

  Parça parça olan İslam Ümmeti

  Vahhabiler ve İslam anlayışları

  İmamiye Şia’sı ( On iki İmam Mezhebi )

  – İmamiye Şia’sına göre Kur’an ve hadislerin Konumu

  – İmamiye Şia’sının İmamiyet konusundaki İnançları

  – İmamiye Şia’sına göre Abdest ve Gusül

  – İmamiye Şia’sına göre Namaz

  – Cemaatle namaz kılındığında Kıraatle ilgili iddiaları

  – Secde mutlaka temiz toprak üzerine yapılmalıdır ?

  – Elleri bağlamadan namaz kılınabilir mi?

  – İmamiye Şia’sına göre Oruç

  – Orucun şartları

  – Caferilere göre Zekât anlayışı

  – Zekâtı Hak eden kişiler

  – Caferilere göre Riba ( faiz ) anlayışı

  – İmamiye Şia’sına göre Mut’a Nikâhı

  – İmamiye Şia’sının Hadis anlayışı

  – Kur’an-ı Kerim’i Rivayetlerin sağlamlığına ölçü olarak kabul etmeleri

  – Sahife, Cifir, Camia ve Fatıma’nın mushafı iddiaları

  – Peygamberimizi nasıl bildikleri hakkında bazı rivayet iddiaları

  – Hz Peygamber’in Vefatı konusunda bazı rivayet iddiaları

  – Hz Peygamber’in kabrine yüksek yerden mi bakılmalı?

  – Yaratılmışların en üstünü rivayeti

  – Ne ile hükmedilir rivayetleri

  – İmam olmayabilir rivayeti

  – Durum böyle olunca Tebliğ ve İrşat görevi ?

  – İmamiye Şia’sında İslam adına öğretilen Öğreti Sistemi

  – Çocuk İmam ne yapar?

  – İmamiye Şia’sına göre İnsanların neden sorumlu oldukları

  – İmamiye Şia’sının Kıyas konusundaki görüşleri

  – Peygamberlerde ve İmamlarda beş ruh olduğunu tahdis etmeleri

  – İsm-i Azam İddiaları

  – Tüyleri Dökülen melekler rivayeti

  – Cinler Konusunda tahdis ettikleri rivayet örnekleri

  – İmamiye Şia’sına göre İmamın on alameti

  – Dünya ve Ahiret İmamın mıdır?

  – İmamiye Şia’sına göre Mehdi korkudan kaybolmuştur!

  – İmamiye Şia’sının kader anlayışı

  – İmamiye Şia’sına göre vahiysiz Hz Peygamber’in hüküm koyacağı

  – İslam dininin öğretilmesinde kaynağın ne olması gerektiği sorunu

  – İmamiye Şia’sına göre Resul ve nebi Kavramı

  – Kur’an-ı Kerim’e göre Resul ve Nebi kavramı

  – İmamiye Şia’sına göre Hz Peygamber’in Mirası

  – İmamiye Şia’sına göre Ehlibeyt kimlerdir?

  – İmamiye Şia’sının Kur’an-ı Kerim anlayışları

  – Kur’an-ın tahrif edildiğine dair iddiaları

  Hıristiyanların da mezhepleri var

  Cennetlik misiniz cehennemlik mi?

  Ayrılığın getirdiği felaket

  Dini Hz Peygamberden çok düşünmek

  Mezheplerden kurtulmalıyız

  Kur’an-ı Kerim ve Mezhepler yan yana olamaz

  Hadislerin Mevcut Durumuna uymak dine eklemeler yapmak demektir

  Cünüp Gezen Hanefiler (!)

  Hariciler ve Kadın Kavramı

  Ebu Hanife Rüyasında Allah’ı yüz kere gördü mü?

  Sünniliğin Vesikası ; Afganistan

  İlkin Aydınlar Aydınlanmalı

  KUR’AN-I KERİM’İN SUNDUĞU DİN KOLAYDIR

  Allah yerine hüküm vermek

  Kur’an-ı Kerimle aramıza çok yüksek duvarlar örüldü

  Çöldeki Bedevi Kur’an-ı Kerim’i nasıl anladı?

  Mezhep mensuplarının bir günü nasıl geçiyor?

  Mezhepler yemeklere kadar müdahil oldular

  – Midye ve karidesin haram kılınması

  – Üç parmakla pilav yemek

  İslam’da Ruhbanlık

  CEMAATLER

  Cemaatleşme; Biz ve Onlar

  Cemaat Liderleri ve Diktatörlük

  Diktatör Cemaat Liderlerin psikanalizi

  Cemaatlerin akıldışılıkları

  – Merkeziyetçilik

  – Grup Düşünmesi

  – Şahsiyetlerin grupta eriyerek yeteneklerinin yok oluşu

  – Cemaat Öğretisi, mutlak gerçekliğin sahipliği

  – Grubun / Cemaatin kapalılığı ve yalıtılması

  – Seçilmiş Grup Psikolojisi

  – Ötekileştirme

  – Grup İçi Hiyerarşi

  – Grup Paranoyası

  – Grup Merkezli yeni ahlak tanımlaması

  – Ekonomik İlişkiler

  – İdeal olan geçmişi gelecekte kurma isteği

  – Ahirete Ertelenen Başarı söylemi

  – Aforoz

  TARİKATLAR

  On Sekiz meşhur Tarikat

  – Kadiriyye Tarikatı

  – Yeseviyye Tarikatı

  – Rıfaiyye Tarikatı

  – Medyeniyye Tarikatı

  – Kübreviyye Tarikatı

  – Sühreverdiyye tarikatı

  – Ekberiyye tarikatı

  – Şazeliye Tarikatı

  – Mevleviye Tarikatı

  – Bedeviyye Tarikatı

  – Desukiyye Tarikatı

  – Sa’diyye Tarikatı

  – Nakşibendiyye Tarikatı

  – Halvetiyye tarikatı

  – Bayramiyye Tarikatı

  – Eşrefiyye tarikatı

  – Müceddiyye tarikatı

  – Celvetiyye Tarikatı

  Tekkelerin Dejenerasyonu

  Mürşitsiz Olmaz mı?

  İtaat Kavramı

  Kiralanan Akıllar

  Tarikatlardaki Masallar

  Rabıta

  Efendiler ve Tasavvuf

  Şeyh Uçmaz Mürit Uçurur

  Evliya – Veli- Allah Dostu

  KUR’AN-I KERİM ÜFÜRÜK KİTABI DEĞİLDİR

  2.CİLT :SONUÇ

  KAYNAKÇA

  Yararlanılan Mealler