Leküm Diniküm Veliyedin 1

470 sayfa karton kapak İlahi mesajı bir tarafa bırakıp gelenek, görenek, bid’at, hurafe, diğer inançların etkilerine İslam düşmanlığı da eklenince ortaya çıkarılan “uydurulan din” yerine “indirilen din” algısıyla dini konularda görüş beyan eden kişilere ilk olarak dini anlamadaki yöntemlerini sormanızı; “Dinin kaynağı nedir?” sorusuna verdikleri cevapları öğrenmenizi, sonra bu kişilerin bu soruya verdikleri cevaplar ile (yöntemleriyle) çelişip çelişmediklerini kontrol etmenizi öneriyorum. Allah’ın dinini; geleneklerin üzerine değil, KUR’AN-I KERİM’in üzerine kurmanızı ısrarla öneriyorum. Bu sitede dinin kaynağı olarak neden yalnızca KUR’AN-I KERİM’İ benimsememiz gerektiğini, Kur’an-ı Kerim’de geçmeyen hususların neden İslam’ın evrensel hükümleri olamayacağını araştırmalarla, makalelerimle,ortaya koyduğum eserlerimle bölüm bölüm aktarmaya çalışacağım. Ayrıca dine mal edilen ve dinin kesin bir hükmü sanılan birçok hususun; Kur’an-ı Kerim’de yer almadığını ve bu yüzden bunlara dinsel bir anlam yüklemenin hatalı olduğunu arz edeceğim. Yani Kur’an-ı Kerim’e giderek dini yeniden tanıyacağız. Sitedeki her bir harfi “eleştirel mantıkla” okumanızı tavsiye ediyorum.Zira, doğru ve dinin tek kaynağı olan Allah’ın kitabı Kur’an-ı Kerim’dir. Buradaki fikirlerim de ancak Kur’an-ı Kerim’e uyduğu ölçüde doğrudur.

 1. ESERİN İÇERİĞİ

  İÇİNDEKİLER

  ÖNSÖZ

  GİRİŞ

  BUGÜNKÜ İSLAM’A BAKIŞ

  Biz KUR’AN-I KERİM’İ Terk Ettik

  • Peki, Kur’an-ı Kerim Nasıl terk edilir?

  • Kur’an-ı Kerim Nedir?

  75 Ayet “Akledin” diyor ama?

  • Bir var

  • Akılsızlık

  • Akıllılık ( İnsan olmak )

  • Ruhun Sesini Duymak

  Anlamadan Okunan Kur’an ile Ortaya Çıkan Felaket

  Biz Bugün Din ve İbadet kavramlarından ne anlıyoruz?

  • Din Nedir? İbadet ne anlama geliyor?

  • Peki ya şimdi?

  • İbadet Nedir?

  Gerçek Dindar Kimdir?

  Dinden Geçinmek

  Tarih sadece tekerrür ediyor!

  Geçmişten günümüze İki farklı İslam anlayışı vardır

  Emevilerden Günümüze gelen Din anlayışı

  İslam’ın İlk adımı “Akletmek”tir

  Sormalı ve Sorgulamalıyız

  “Kurtarıcılardan kurtulmak

  Ey İman Edenler İman Edin

  İslam Tüm Dünyaya Hitap Eden Evrensel bir dindir

  İslam’ın Tüm Mesajları Evrenseldir

  ALLAH KAVRAMI VE VAHİY

  İlah ve Allah Kavramı

  Vahiy Nedir?

  Vahiy süreci ve Cebrail’in Vahiy getirmesi nasıl oldu?

  • Temel Kavramlar; Kitap, Vahiy ve Tenzil

  • Vahiy Süreci ve Vahyin Bağlamsallığı

  Vahiy ve Hüküm Çıkarmak

  Ayetlerin Yalın anlamları ( Muhkem ve Müteşabih )

  • Muhkem ve Müteşabih Konusu

  Allah’a Bağlılık nasıl olur?

  Allah Bize Şah damarından daha yakındır!

  Küfür nedir?

  • Kâfirler neden iman etmezler. Kâfirlik, kâfirler için bir kader midir?

  Kulluk etmek ne demektir?

  ALLAH’IN GAYB BİLGİSİ, KADER ve ALLAH’IN KALPLERİ MÜHÜRLEMESİ

  Allah’ın Gelecek Bilgisi

  • Kulların Özgürce İşledikleri İşlerinin Allah’a nispeti

  • Meşiet ( İrade )

  • Allah, İnsanlara inanç özgürlüğü tanımıştır

  • Saptıran da Hidayete Erdiren de Sadece Allah’tır

  • Allah’ın Hidayet Edeceği Kimseler

  • Allah’ın saptıracağı Kimseler

  • Allah Evrendeki her şeyin ve her işin yaratıcısıdır

  • Allah’ın bilgisinin kulların işlerine etkisi

  Kader Konusu ile ilgili Akla gelen sorular

  • Kader nedir?

  • Peki, bu Ölçü nedir?

  • Gerçek kader nedir?

  • Yazılı olan şey nedir?

  • Kader değişir mi?

  • Evlilik kader midir?

  Allah zalimleri koruyor mu?

  Kur’an-ı Kerim’de Allah neden “biz” ifadesini kullanır?

  • Can alma vazifesi

  • Askeri Kuvvet birimi olma vazifesi

  • Zararlardan koruma vazifesi

  • Elçilik vazifesi

  • Dua etme vazifesi

  • Uyarıcılık vazifesi

  • Yaratma Vazifesi

  • Arşı taşıma vazifesi

  • Yazıcılık Vazifesi

  • Kılavuzluk Vazifesi

  • Taksimat Vazifesi

  • Toplumları Helak etme vazifesi

  Allah’ın kalpleri mühürlemesi nasıl olur?

  • Kalp

  • Hatem ( Mühür )

  • Hatm ( Mühürleme )

  • Allah’ın kalpleri mühürlemesi ve damgalaması

  • Kulların yaptığı işlerin yaratılması

  • Ayetlerdeki Kişilerin belirginliği

  • Konumuz ayetlerin mucize özelliği

  ALLAH VE RESUL KAVRAMI

  Allah ve Resulü Kavramı

  Haniflik Kavramı nedir?

  • Allah’ın elçilerinin tümü Hanif’tirler

  • Haniflik Müslümanlığın en temel öğesidir

  • Hz İbrahim’e en yakın olanlar Müslümanlardır

  Ümmi nedir?

  • Hz Peygamber’in Okuryazarlığı

  • Peygamberimizin Ümmiliği

  • “Ümmi” ne demektir?

  • “Anakent” nasıl “Ana” oldu?

  Nebiler Dinin erbabı mıdır?

  ŞİRK KAVRAMI, PUTPERESTLİK, GÜNÜMÜZ İLAHLARI

  Dinde aşırı gitmek

  Şirk Dininin temeli

  • Uyuşturucu Din

  • Şirk Dininin hareket biçimi

  Şirk kavramı ve Dini Allah’a has kılmak

  • Dini Allah’a has kılmak

  Ne olur?

  Geleneksel Şirk Dini

  Mistik Felsefe

  Şirkin Şifası nedir?

  Tarihi arka plan ve Kur’an-ı Kerim bütünlüğünde şirk mantığı

  • İhlas Süresi

  Tasavvufi Şaman İslam’ı

  • Şamanizm’in ve Eski Türk İnançlarının günümüzdeki yansımaları

  • Dede- Şaman

  • İçki İçilmesi

  • Mezar taşı

  • Mum yakılması

  • Bez ve paçavra bağlanması

  • Güneş’e ve Ay’a niyaz

  • Mevlit Okutulması

  • Kümbetler

  • Eşiğin kutsallığı

  • Halı- Kilim desenleri

  • Nazar

  Ataların Dini

  Eskilerin Masalları

  Sömürü Kavramı ve İnanç Sömürüsü

  Sömürünün direği; “Statüko”

  İlminizde boğulun İnşallah

  Putlar ve İdoller

  • Din nedir?

  • Otorite

  • Sermaye

  Biz Kime tapıyoruz?

  Her İnsanın putu var mı?

  Putlarımızı Sorgulamadan tevhit olmaz

  • İsa, “Allah’ın oğludur” ve “Rahman çocuk edindi” inancı

  • Günümüzde kutsallaştırma Örnekleri

  • Hayatta en önemsediğimiz şey bizim kutsalımız mıdır?

  Sahte İlahlarımız

  Kendi ellerimizle yonttuklarımıza tapıyoruz

  • Kendi ellerimizle yonttuklarımıza tapmak ne demektir?

  Örtülü Putlarımız

  • Örtülü Putlar

  • Batı Putu bizi ne hale getirdi?

  Hak ile Batılı karıştırmak

  Dinden geçimini sağlamak ve din sanayisi

  Akıl Tutulması; Dinde Kurtarıcı aramak

  Din adamları ve bozdukları Kavramlar

  • Ruhban aslında ne demek?

  • İslam’da ruhban sınıfı yoktur!

  • Selam meselesi

  • Sevap Kavramı

  • Kıblemiz hangisi

  • Kur’an-ı Kerim’ de emek

  Din Adamlığı ve Modern Haramlar

  • Helal ve Haram ayetleri ne ifade ediyor!

  Din Sektörü ve Din adamları

  Dinlerini parça parça edenler

  Haram koyma yetkisi kimindir?

  • Haram Yiyecekler

  Dinci İftira tarih boyunca neyi tahrip etti?

  İslam ruhbanlarının Özellikleri nelerdir?

  Sultan / Devlet sofrasından yiyen âlimden doğru fetva çıkmaz!

  Dine karşı din nasıl oluştu?

  Ehl-i kitaplaşmak nedir ve nasıl olur?

  Yahudilerin Dinimize Etkileri

  Kur’an-ı Kerim Dışı dincilik

  • Şeytan İçimizde

  Allah’ın kitabına eş koşmak

  Allah Uyarıyor; “Hakkında delil yoksa…”

  Allah uyarıyor; “Hakkında bilgin olmayan şeyin peşine düşme”

  Kur’an mı uydurulan din mi?

  • Kabak Sevmemenin bedeli

  • Kuran; mehcur bırakılan, dinlenilmeyen kitap

  • Savaşmayan mürted ( dinden çıkan ) öldürülemez

  • Namazı terk eden hapse mi atılır, kellesi mi uçurulur?

  Gelenekçi Müslüman ile Ehl-i Kur’an arası farklar

  Hangi Kur’an-ı Kerim

  • Kur’an-ı Kerim ve Sapma

  Hangi İslam

  • Nedir bu anlamlar?

  • Birçok İslam var

  • Kur’an-ı Kerim bir manifestodur

  • Adil devlet anlayışı

  Dinin Direği namaz mıdır?

  • Dinin Direği “salat”

  • Peki, gerçekler neden bu kadar saptırıldı?

  • Emevi dinciliği

  Ehl-i Sünnet zihnin anlayış sorunu

  • “Uydum kalabalığa” diyen din algısı

  İlim ehli ve anlayış farkı

  Sebeb-i Nüzul aldatmacası

  • Levh-i Mahfuz’un mahiyeti

  İtaat kavramı

  Sözde Mü ’minin zihnindeki Kur’an-ı Kerim

  • Hatim yarışmaları

  • KUR’AN-I KERİM’İ herkes anlayamaz masalı

  İşittik! İtaat ettik mi?

  • Neyi İşitiyor, neye itaat ediyoruz?

  • Misakı bozma

  • Misakı bozmayanların ( müminlerin ) Özellikleri

  • Münafıklık ( Misakı bozma )

  • Nifak – Münafık

  • Münafıkların Diğer karakterleri

  KUR’AN-I KERİM ‘ E BAKIŞ

  Kur’an-ı Kerim nedir?

  İlk Kur’an-ı Kerim yazması

  • Kitap Nedir?

  • Kitap kavramının tarihçesi

  • Arap Yarımadası’nın Jeopolitik, ekonomik ve kültürel durumu

  Kur’an-ı Kerim ve tarihsel sürece bakış

  • KUR’AN-I KERİM’İN ifadesindeki mucize başka bir dilde gösterilemez

  • Sayfa ve Sürelerin oluşumu

  KUR’AN-I KERİM’İN Dili

  • Vahyin dili Arapça mıdır?

  İndirilene Uymak

  İnzal olunanlardan yararlanmak

  Kur’an-ı Kerim harici rivayetlere uyulur mu?

  Kur’an-ı Kerim Merkezli din

  KUR’AN-I KERİM’İ Tedebbür edememek, okuyarak terk etmek

  • Anlamak yeterli mi?

  Terk Edilen Kur’an-ı Kerim

  Kur’an-ı Kerim kendini bize nasıl tanıtıyor?

  KUR’AN-I KERİM’İN din algısı nasıldır?

  Kur’an-ı Kerim için öncelikler nelerdir?

  • Bu Kur’an en mühim bir haberdir!

  KUR’AN-I KERİM’İN kelimelerine dikkat edin

  Kur’an-ı Kerim kavramlarının Önemi

  • Kavramların Önemi

  Kur’an-ı Kerim ile arkadaş olmak zorundayız

  KUR’AN-I KERİM’İN net ve açık mesajları

  Kur’an-ı Kerim’de geçen Emir ve Yasaklar

  • Emirler

  • Yasaklar

  KUR’AN-I KERİM’İN farklı üslupları

  • KUR’AN-I KERİM’İN Furkan özelliği

  • El- Hikmet

  • El- Kitap

  KUR’AN-I KERİM’İN tarihselliği

  Kur’an-ı Kerim’de konuşturma sanatı

  KUR’AN-I KERİM’İ araştırmak

  Kıssalar Mucize mi, masal mı?

  Kur’an-ı Kerim’de helak edilenler kim?

  KUR’AN-I KERİM ‘İN ÖZELLİKLERİ

  Ayetlerden hareketle KUR’AN-I KERİM’İN özellikleri

  Kur’an’ı Kerim her detayı içerir

  Kur’an-ı Kerim Eksiksiz bir kitaptır

  Kur’an-ı Kerim karanlıklardan aydınlığa çıkarır

  KUR’AN-I KERİM’İN açık ve detaylı açıklamaları

  Kur’an-ı Kerim Akılla çelişir mi?

  Hüküm yalnız Allah’ındır

  Allah Unutmaz

  KUR’AN-I KERİM’İN anlaşılması için başka hiçbir kaynağa ihtiyaç yoktur

  Bir konu Kur’an-ı Kerim’de yoksa Allah o konuyu serbest bırakmıştır

  Kur’an-ı Kerim’e uyan Hz Peygamber’de de uymuş olur

  Kur’an-ı Kerim ayetleri birbiri ile çelişmez

  “Ayet” kelimesinin Kur’an-ı Kerim’deki manası

  Kur’an-ı Kerim’de çelişki yoktur

  Nesh’in Arapçası nedir?

  Nasuh ve Mensuh hadislerden bile çıkmıyor!

  KUR’AN-I KERİM’İ parça parça yapanlar

  Yahudi ve Hıristiyanlarda da aynı tip dejenerasyonlar var!

  1.CİLT :SONUÇ

  Yararlanılan Mealler

  KAYNAKÇA