Hz Havva’dan Günümüze Kadın

Bu çalışmanın hedefi, toplumun anası olan Kadın’ın Allah’ın kelamı ışığında toplumda hakettiği yere gelmesini sağlamak; Kur’an’ın evlilikle ilgili hükümleri ışığında, bilhassa evlilik hukukunda kadının statüsünü ortaya çıkarıp, bu hükümlerin günümüzde de uygulanabilirliğini ve bağlayıcılığını tespit ettikten sonra, gerçekten İslam’ın kadın konusunda koyduğu eşsiz adil normları farklı bir açıdan incelemek ve bu normların en modern hukuk sisteminden bile daha ideal olduğunu ortaya çıkarıp, günümüz müslüman toplumlarındaki sorunların İslam ve Kur’an’dan değil, tam tersi, bunlardan uzaklaşılıp anlaşılmamasından kaynaklandığını ortaya çıkarmaktır. Çalışmanın her bir harfinin Rahman’ın kullarına hitabı olan Kur’an gözlüğü ile müşahade edilmesi okuyucularımdan en önemli ricamdır. Çalışma bazında ortaya çıkabilecek her türlü kusur şahsıma aittir. Zira kusursuzluk sadece Allah’a mahsustur.

ÖNSÖZ

GİRİŞ

 • Kadın Konulu Uydurma Rivayetlere bakış

ADEMOĞLU’NUN İLK YARATILIŞI

 • Yaratılış ( Ha’la’ka)

 • Çifter Çifter Yarattık

 • Sınıflı yapı ve Adem’in İki Oğlu

 • Adem’in ağacı ve yasak Meyve

 • Cennet

 • Şecer

 • Mal

 • Vesvese

 • Sev’ete

 • Çirkinlikler

 • Cennet Toprakları

 • Zevk

 • Beda

 • Ihbitu

 • Birbirinize düşman olarak

 • Libas

 • İnzal

 • Huld

VE RAHMAN EŞİTLİĞİ TAKDİR ETTİ

HALİFE OLAN İNSANIN SINAVI

TARİHTE KADIN

KUR’AN DİNİNDE KADIN UYRDURULAN DİNDE KADIN

 • Kadınlarla ilgili Uydurmalar

 • Koca izin vermezse kadın cennete giremez mi?

 • Yaşlı Kocalardan Kurtulmak

 • Kadınlar koyun mudur?

 • Kadınlar erkeklerle konuşurken ağzına taş mı almalıdır?

 • Kadın İmam da olur, Müezzin de olur, Devlet Başkanı da olur

 • Cinselliği sağlama almak için uydurulanlar

 • Kadınlarla ilgili Kur’an ile saptırılan Konular

 • Çok Eşlilik

 • Köpek Eti yemek

 • Çok eşlilik konusu ve yetimler

 • Kadın ve Miras

 • Kadınları Dövme meselesi

 • “Darabe” nin vurmak olmadığının delilleri

 • Kadınların şahitliği

 • Bir kadın iki erkek şahide eşit

KUR’AN-I KERİM KADINLARA NE GETİRDİ?

 • Kaburga kemiğinden yaratılma yok

 • Çok eşlilik kaldırıldı

 • Diğer Kadın reformları

 • Cariyelik kalktı

 • Mut’a nikahı yoktur

 • Evin Reisi erkek mi?

 • Kadınları Dövme Yoktur

ÇOK EŞLİLİK İLE İLGİLİ TARTIŞMALAR

 • Ayetin İniş Sebebi ve o dönemde yetimlerle evlilik

 • Ayetin ihtiva ettiği hükümler

 • Adalet şartı ve bunun pratikteki imkanı

 • Çok eşliliğin zaruretine dair öne sürülen gerekçeler

 • Sonuç

AİLE ( vahdetin Çekirdeği )

KUR’AN IŞIĞINDA KADIN ve EVLİLİK

 • Evlilik Kurumu ve Hedefi

 • Evlenme Engelleri

 • Yakın Hısımlık

 • Süt Hısımlığı

 • Geçici Engeller

 • İnanç Kısıtlaması

 • Ahlak Engeli

 • Boşanma Engeli

 • Dört kadınla evli olmak

 • Evlilik akdi Öncesi

 • Evlenmeden Önce Görüşme

 • Nişanlanma

 • Evlenme Ehliyeti

 • Akıl hastalığı

 • Evlilik Akdi

 • Kur’an’a göre evlilik akdinin şartları

 • Şekil şartları

 • İcap ve Kabul şartı

 • Şahit şartı

 • Mehir

 • Yasal Otoritenin ( Velinin ) Onayı

 • Evlilik akdinde tarafların İradesi

 • Evlilik akdinde taraf olarak Kadın

 • Sonuç

GELENEKSEL İSLAM HUKUKUNDA KADIN VE EVLİLİK

 • İslam Hukuku

 • Geleneksel islam Hukukunda Kadının hak ve ehliyeti

 • Velayet

 • Vesayet

 • Geleneksel İslam hukukunda Kadının Evliliği

 • Farz Olan Evlilik

 • Haram Olan Evlilik

 • Mekruh Olan Evlilik

 • Evlilik ve şartları

 • İcap ve Kabul

 • Evlilik akdinin tarafları

 • Evliliğin geçerlilik şartları

 • Şahitlik

 • Tarafların İradesi

 • Velinin Bulunması

 • Erkekle kadın arasındaki denklik

 • Dindarlık ve Takva

 • Evliliğin Bağlayıcılık şartları

 • Sakat Evlilik Çeşitleri

 • Evlilikte Ehliyet

 • Evlilikte Velayet

 • Sonuç

YUNAN VE ROMA HUKUKUNDA KADIN VE EVLİLİK

 • Yunan Devleti ve hukuku

 • Eski Yunan Hukukunda Kadının hak ve fiil ehliyeti

 • Yunan Hukukunda Kadın ve Evlilik

 • Roma hukukunda Kadın ve Evlilik

 • Roma Devleti ve Hukuku

 • Roma Hukukunda kadının hak ve fiil ehliyeti

 • Sonuç

İSLAM HUKUKUNDA BOŞANMA YETKİSİ VE KADININ BOŞANMASI

 • Talak ( Erkeğin Boşama Hakkı )

 • Talak kavramı ve Talak’ın meşruiyeti

 • İddet içinde boşama

 • Şahit bulundurma

 • İddeti sayma görevi

 • Kadının evden çıkması ve çıkarılmaması

 • Hududullah ( Allah’ın koyduğu sınırlar )

 • Eşine Dönme Kararı

 • Talakın sayısı

 • Üç Talak Konusu

 • Nebimizin dönemi

 • Sahabe Dönemi

 • Fukaha Dönemi

 • İftida ( Kadının Boşama Hakkı )

 • Tevfiz-i talak

 • Tevfiz-i talak’ın meşruiyeti

NİKAHIN DENETLENMESİ

 • Hanefi mezhebinin delilleri

 • Maliki, Şafii ve Hanbelilerin delilleri

 • Zahiri mezhebinin delilleri

KUR’AN-I KERİM IŞIĞINDA DOĞUM KONTROLÜ VE KÜRTAJ

 • Kürtaj

 • Erken Evre nedir?

KUR’ANI KERİM IŞIĞINDA ZİNA KAVRAMI

 • Nişanlıların İlişkisi

 • Zinanın zararları

 • İslam dininde zinaya karşı alınan önlemler

 • Tarihte Zina Kavramı

 • Sümer, Asur ve Babillerde Zinanın cezası

 • Hamurrabi kanunları

 • Tevrat’ta zinanın cezası

 • İncil’de zinanın cezası

 • İslam’da Zinanın cezası

 • Eşcinsel erkeklerin cezası

 • Eşcinsel kadınların cezası

BÜYÜK BİR UYDURMA ; RECM ( Taşlayarak Öldürme )

 • Keçi Kur’an ayetlerini yok mu etti ?

 • Zina yapan maymunlar nasıl taşlandı?

 • Ne olur Düşünün

 • Kur’an raflardan İnmelidir

İSLAM’DA CARİYE MESELESİ

 • Melekut Eymanukum

 • Hangi cariyeler

 • Evlatlık olarak baktığımız çocuklar

 • Emrimiz altında çalışanlar

 • Evlilik yeminimiz altındakiler

BAŞÖRTÜSÜ VE KAPANMA

 • Geleneğin Dinselleştirilmesi

 • Kur’an’da başı kapamak var mıdır?

 • Kur’an’da tesettür kelimesi geçer mi?

 • Kur’an’da Üniforma Var mı?

 • Sıcakta başın örtülmesi

 • Kadınları poşete Sokma

 • Tek gözle gören kadınlar

 • Futbol oynayan erkekleri izlemek

 • Örtünme ( Başörtüsü, çarşaf, sarık, örtülü çıplaklar )

 • Örtünmenin tarihi

 • İslam’da Örtünme ve amacı

 • Giyim Kuşamı belirleyen ayetler

NEBİ HANIMLARI VE GÜNÜMÜZ KADINLARINA UYARILAR

KUR’AN-I KERİM’E GÖRE HZ MERYEM VE MERYEM SÜRESİ’BDEN ALINACAK MESAJLAR

 • Meryem Sözcüğünün anlamı

 • Hz Meryem’in Cinsiyeti

 • Hz Meryem’e ruh üflenmesi

 • Hz Meryem’in Hz isa’yı doğurması

 • Hz Meryem’e gönderilen ruh

 • Temessül

DİNDARLIĞIN DEĞİŞEN YÜZÜ

 • 1.Bölüm

 • Tüketim bağlamında Dindarlığın dönüşümü

 • Bireyselleşen Dindarlık söylemi

 • 2. Bölüm

 • Dindar ve bilgi kaynağı

 • Dindarlığın değişen yüzü

 • Dinin popülerleşmesi

 • Popüler kültür araçlarının dini hayata dahil olması

TÜRKİYE’DE KADIN ( Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2016 Verileri )

KAYNAKÇA